Huurportaal: Privacybeleid

Introductie

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we informatie over u die wordt gebruikt om onze inhoud te personaliseren en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina verschijnen te verhogen. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, moet u uw cookies verwijderen (zie instructies) en afzien van verder gebruik van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt wat voor soort informatie wordt verzameld, hun doel en welke derde partijen er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat op uw computer, mobiel of iets dergelijks wordt opgeslagen met als doel het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te richten. Cookies kunnen geen kwaadaardige codes bevatten, zoals virussen.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Volg de instructies: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/google-chrome.html

Als u cookies verwijdert of blokkeert, worden advertenties mogelijk minder relevant voor u en worden ze vaker weergegeven. Ook loopt u het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er content is waar u geen toegang toe hebt.

De website bevat cookies van derden, waaronder mogelijk cookies die worden gebruikt in digitale advertenties van derden

Algemene informatie

Persoonlijke informatie is elke vorm van informatie die tot op zekere hoogte aan u kan worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een deel van dergelijke informatie. Het gebeurt bijvoorbeeld. door regelmatige toegang tot inhoud, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, andere diensten gebruikt of aankopen doet via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt (interesses). Voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft en de gegevens zelf invult, worden ook volgende gegevens verwerkt: naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betaalgegevens. Dit wordt meestal geassocieerd met het maken of kopen van een login.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw informatie per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, gepubliceerd, verloren of aangetast, of onder de aandacht komt van onbevoegd personeel, misbruikt of anderszins in strijd met de wet wordt behandeld.

Doel

De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die het meest waarschijnlijk voor u relevant zijn, om uw aankopen en betalingen vast te leggen en om de door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het verzenden van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze dienstverlening en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn

De informatie wordt opgeslagen voor de duur die wettelijk is toegestaan en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig is. De duur is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond van de opslag. Daarom is het niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek op te geven voor wanneer informatie wordt verwijderd.

Vrijgeven van informatie

Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en, zo ja, klik op, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, etc. worden aan derden verstrekt voor zover deze informatie bekend is. De informatie wordt gebruikt om advertenties te richten.

Ook maken we gebruik van een aantal derde partijen om gegevens op te slaan en te verwerken. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor uw eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mailadres, enz. Zal alleen gebeuren als u ermee instemt. We gebruiken alleen gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende kunnen beschermen.

Inzichten en klachten

U heeft het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u verwerken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt ook uw toestemming voor het verwerken van informatie intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Neem contact op met: info@huurportaal.nl

Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensinspectie.

Uitgever

De website is eigendom van en wordt gepubliceerd door:
Rentola, CVR-nr: 38031562
Pilestræde 40B 3. sal
DK-1112 København K
Email: info@huurportaal.nl