Beste provincies in Nederland

Wat is de beste provincie om in te wonen?

Kom er nu achter!

Als je met mensen praat over wat zij belangrijk vinden met betrekking tot het beoordelen van een land of een stad, zijn er waarschijnlijk veel verschillende factoren die een rol spelen.

Bij Huurportaal werken we elke dag met mensen die aan het verhuizen zijn en wisselen we informatie uit over bepaalde steden en gebieden, in al onze markten. Deze dagelijkse interacties hebben geleid tot het opstellen van deze Kwaliteitsindex en ranglijst van de 12 provincies in Nederland. De Kwaliteitsindex is gebaseerd op 8 categorieën die verschillende aspecten van het kwaliteit van het leven beoordelen

Onze Kwaliteitsindex rangschikt de provincies van Nederland aan de hand van de volgende categorieën:

introduction
City

Methodologie

Alle gegevens zijn verzameld en verwerkt door "Centraal Bureau voor de Statistiek", OESO en Statista. Voor elke databron zijn de laatst beschikbare gegevens gebruikt. Voor de indexering van de gegevensbronnen in kwestie is gebruik gemaakt van een minimale-maximale normalisering.

Deze indexeringsmethode maakt het mogelijk alle soorten gegevens om te zetten in een waarde tussen 1-10, waarbij 1 staat voor de laagste / slechtste waarde en 10 voor de hoogste / beste waarde binnen de categorieën in kwestie. Dit betekent dat hoe hoger de score van een provincie is, hoe beter deze is in vergelijking met de andere.